./Algae/Bluegreen_Algae

1/556
Anabaena
2/556
Anabaena cat
3/556
Anabaena cat
4/556
Anabaena cat
5/556
Anabaena cylindrica
6/556
Anabaena cylindrica
7/556
Anabaena cylindrica
8/556
Anabaena echinospora
9/556
Anabaena echinospora
10/556
Anabaena echinospora
11/556
Anabaena
12/556
Anabaena
13/556
Anabaena
14/556
Anabaena oscillarioides
15/556
Anabaenopsis
16/556
Anabaenopsis
17/556
Aphanothece clathrata
18/556
Aphanothece clathrata
19/556
Aphanothece clathrata
20/556
Aphanothece clathrata
21/556
Aphanothece clathrata slime
22/556
Aphanothece clathrata slime
23/556
Aphanizomenon akinetes
24/556
Aphanizomenon akinetes
25/556
Aphanizomenon akinetes
26/556
Aphanizomenon
27/556
Aphanizomenon heterocyst
28/556
Aphanizomenon
29/556
Aphanizomenon
30/556
Aphanocapsa grevillei ?
31/556
Aphanocapsa grevillei ?
32/556
Aphanocapsa grevillei ?
33/556
Aphanocapsa grevillei ?
34/556
Aphanocapsa grevillei ?
35/556
Aphanocapsa holsatica
36/556
Aphanocapsa holsatica bloom
37/556
Aphanocapsa holsatica
38/556
Aphanocapsa holsatica
39/556
Aphanocapsa planctonica ?
40/556
Aphanocapsa planctonica ?
41/556
Aphanocapsa planctonica ?
42/556
Aphanothece microscopica ?
43/556
Aphanothece microscopica ?
44/556
Aphanothece microscopica ?
45/556
Aphanothece microscopica ?
46/556
Aphanothece microscopica ?
47/556
Aphanothece stagnina
48/556
Aphanothece stagnina
49/556
Aphanothece stagnina
50/556
Aphanothece stagnina
51/556
Arthrospira jenneri
52/556
Arthrospira jenneri
53/556
Arthrospira jenneri
54/556
Arthrospira jenneri
55/556
Arthrospira jenneri
56/556
Borzia
57/556
Borzia
58/556
Borzia
59/556
Borzia
60/556
Borzia
61/556
Borzia
62/556
Borzia
63/556
Borzia
64/556
Borzia
65/556
Borzia
66/556
Calothrix
67/556
Calothrix
68/556
Calothrix on batrachospermum flare
69/556
Calothrix on batrachospermum
70/556
Calothrix on batrachospermum
71/556
Calothrix on batrachospermum
72/556
Calothrix on batrachospermum
73/556
Chamaesiphon confervicolus
74/556
Chamaesiphon confervicolus
75/556
Chamaesiphon confervicolus
76/556
Chamaesiphon confervicolus
77/556
Chamaesiphon confervicolus
78/556
Chamaesiphon confervicolus
79/556
Chamaesiphon confervicolus
80/556
Chamaesiphon confervicolus
81/556
Chamaesiphon incrustans
82/556
Chamaesiphon incrustans
83/556
Chroococcus dispersus ?
84/556
Chroococcus dispersus ?
85/556
Chroococcus dispersus ?
86/556
Chroococcus limneticus
87/556
Chroococcus limneticus
88/556
Chroococcus limneticus
89/556
Chroococcus limneticus
90/556
Chroococcus limneticus
91/556
Chroococcus limneticus
92/556
Chroococcus limn elegans
93/556
Chroococcus limn elegans
94/556
Chroococcus limn elegans
95/556
Chroococcus limn elegans
96/556
Chroococcus minutus
97/556
Chroococcus minutus
98/556
Chroococcus minutus
99/556
Chroococcus minutus
100/556
Chroococcus minutus
101/556
Chroococcus minutus
102/556
Chroococcus minutus
103/556
Chroococcus turgidus
104/556
Chroococcus turgidus
105/556
Chroococcus turgidus
106/556
Chroococcus turgidus
107/556
Chroococcus turgidus
108/556
Chroococcus turgidus bloom
109/556
Chroococcus turgidus
110/556
Chroococcus turgidus
111/556
Chroococcus turgidus
112/556
Chroococcus turgidus
113/556
Chroococcus turgidus
114/556
Coelosphaerium
115/556
Coelosphaerium
116/556
Coelosphaerium
117/556
Coelosphaerium
118/556
Coelosphaerium
119/556
Coelosphaerium
120/556
Coleodesmium heterocysts
121/556
Coleodesmium heterocysts
122/556
Coleodesmium
123/556
Coleodesmium
124/556
Coleodesmium
125/556
Coleodesmium
126/556
Coleodesmium ?
127/556
Coleodesmium ?
128/556
Coleodesmium ?
129/556
Coleodesmium ?
130/556
Coleodesmium ?
131/556
Cyanodictyon
132/556
Cyanodictyon
133/556
Cyanodictyon
134/556
Cyanophanon minus
135/556
Cyanophanon minus
136/556
Cyanophanon minus
137/556
Cyanophanon minus
138/556
Cyanophanon minus
139/556
Cyanophanon minus
140/556
Cyanophanon minus
141/556
Cyanophanon mirable ?
142/556
Cyanophanon mirable ?
143/556
Cyanophanon mirable ?
144/556
Cyanothece aerug
145/556
Cyanothece aerug
146/556
Cyanothece aeruginosa
147/556
Cyanothece aeruginosa
148/556
Cyanothece aeruginosa
149/556
Cyanothece majus ?
150/556
Cyanothece majus ?
151/556
Cyanothece majus ?
152/556
Cyanothece majus ?
153/556
Cyanothece majus ?
154/556
Cyanothece majus ?
155/556
Cylindrospermum
156/556
Cylindrospermum
157/556
Cylindrospermum
158/556
Cylindrospermum
159/556
Cylindrospermum
160/556
Dichothrix
161/556
Dichothrix spA
162/556
Dichothrix spA
163/556
Dichothrix spC ?
164/556
Dichothrix spC ?
165/556
Dichothrix spC ?
166/556
Dichothrix spB
167/556
Dichothrix spB
168/556
Dichothrix spB
169/556
Dichothrix spB
170/556
Dichothrix spB
171/556
Dichothrix spB
172/556
Dolichospermum circinale
173/556
Dolichospermum circinale
174/556
Dolichospermum circinale
175/556
Dolichospermum crassum akinetes
176/556
Dolichospermum crassum akinetes
177/556
Dolichospermum crassum atypical color
178/556
Dolichospermum crassum
179/556
Dolichospermum crassum flattened
180/556
Dolichospermum crassum
181/556
Dolichospermum crassum
182/556
Dolichospermum crassum
183/556
Dolichospermum crassum
184/556
Dolichospermum flosaquae
185/556
Dolichospermum flosaquae
186/556
Dolichospermum flosaquae
187/556
Dolichospermum flosaquae
188/556
Dolichospermum flosaquae
189/556
Dolichospermum flosaquae
190/556
Dolichospermum flosaquae
191/556
Dolichospermum lemmermannii akinete cluster
192/556
Dolichospermum lemmermannii
193/556
Dolichospermum lemmermannii
194/556
Dolichospermum lemmermannii
195/556
Dolichospermum lemmermannii
196/556
Dolichospermum lemmermannii
197/556
Dolichospermum lemmermannii
198/556
Dolichospermum lemmermannii
199/556
Dolichospermum lemmermannii
200/556
Dolichospermum lemmermannii w zoop
201/556
Dolichospermum lemmermannii with vorticella
202/556
Dolichospermum mendotae ?
203/556
Dolichospermum mendotae ?
204/556
Dolichospermum mendotae ?
205/556
Dolichospermum mendotae ?
206/556
Dolichospermum planctonicum akinetes
207/556
Dolichospermum planctonicum akinetes
208/556
Dolichospermum planctonicum akinetes
209/556
Dolichospermum planctonicum
210/556
Dolichospermum planctonicum
211/556
Dolichospermum planctonicum
212/556
Dolichospermum planctonicum
213/556
Dolichospermum planctonicum
214/556
Dolichospermum planktonicum
215/556
Dolichospermum skujae laxum ? GAH
216/556
Dolichospermum skujae laxum ?
217/556
Dolichospermum
218/556
Dolichospermum
219/556
Dolichospermum
220/556
Dolichospermum
221/556
Dolichospermum
222/556
Eucapsis minor
223/556
Eucapsis minor
224/556
Eucapsis minor
225/556
Eucapsis minor
226/556
Fischerella
227/556
Fischerella
228/556
Fisherella
229/556
Geitlerbactron ?
230/556
Geitlerbactron ?
231/556
Geitlerbactron ?
232/556
Geitlerbactron ?
233/556
Geitlerbactron ?
234/556
Geitleribactron ?
235/556
Geitleribactron ?
236/556
Geitleribactron ?
237/556
Geitlerinema splendidum
238/556
Geitlerinema splendidum
239/556
Geitlerinema splendidum
240/556
Geitlerinema splendidum
241/556
Geitlerinema splendidum
242/556
Geitlerinema splendidum
243/556
Geitlerinema splendidum
244/556
Geitlerinema splendidum
245/556
Geitlerinema splendidum
246/556
Geitlerinema splendidum
247/556
Gloeocapsa
248/556
Gloeotrichia akinetes
249/556
Gloeotrichia echinulata
250/556
Gloeotrichia echinulata
251/556
Gloeotrichia echinulata
252/556
Gloeotrichia echinulata
253/556
Gloeotrichia echinulata
254/556
Gloeotrichia echinulata flattened
255/556
Gloeotrichia echinulata heterocysts
256/556
Gloeotrichia echinulata heterocysts
257/556
Gloeotrichia echinulata
258/556
Gloeotrichia echinulata
259/556
Gloeotrichia echinulata
260/556
Gloeotrichia
261/556
Gloeotrichia
262/556
Gloeotrichia pisum ?
263/556
Gloeotrichia pisum ?
264/556
Gloeotrichia pisum ?
265/556
Gloeotrichia pisum ?
266/556
Gloeotrichia pisum ?
267/556
Gloeotrichia pisum ?
268/556
Gomphosphaeria aponina
269/556
Gomphosphaeria aponina epiphytes
270/556
Gomphosphaeria aponina
271/556
Gomphosphaeria aponina
272/556
Gomphosphaeria aponina
273/556
Gomphosphaeria aponina
274/556
Gomphosphaeria aponina
275/556
Gomphosphaeria aponina
276/556
Gomphosphaeria aponina
277/556
Gomphosphaeria aponina
278/556
Hapalosiphon
279/556
Hapalosiphon basal cells
280/556
Hapalosiphon
281/556
Hapalosiphon
282/556
Haplosiphon
283/556
Haplosiphon
284/556
Haplosiphon
285/556
Haplosiphon
286/556
Johanseninema constrictum ?
287/556
Johanseninema constrictum ?
288/556
Johanseninema constrictum ?
289/556
Johanseninema constrictum ?
290/556
Lemmermanniella ?
291/556
Lemmermanniella ?
292/556
Lemmermanniella ?
293/556
Lemmermanniella ?
294/556
Lemmermanniella ?
295/556
Limnoraphis birgei
296/556
Limnoraphis birgei
297/556
Limnoraphis birgei bloom
298/556
Limnoraphis birgei fragmentation
299/556
Limnoraphis birgei
300/556
Limnoraphis birgei
301/556
Lyngbya
302/556
Lyngbya
303/556
Lyngbya
304/556
Lyngbya
305/556
Lyngbya
306/556
Lyngbya sheath
307/556
Merismopedia convoluta
308/556
Merismopedia convoluta
309/556
Merismopedia convoluta
310/556
Merismopedia convoluta
311/556
Merismopedia convoluta
312/556
Merismopedia convoluta
313/556
Merismopedia elegans
314/556
Merismopedia elegans
315/556
Merismopedia elegans cf
316/556
Merismopedia elegans
317/556
Merismopedia elegans
318/556
Merismopedia elegans
319/556
Merismopedia spB
320/556
Merismopedia spB
321/556
Merismopedia minima
322/556
Merismopedia minima
323/556
Merismopedia punctata cf
324/556
Merismopedia punctata ?
325/556
Merismopedia punctata ?
326/556
Merismopedia punctata ?
327/556
Merismopedia punctata ?
328/556
Merismopedia tenuissima ?
329/556
Merismopedia tenuissima ?
330/556
Merismopedia tenuissima ?
331/556
Microcoleus FYI motile
332/556
Microcoleus
333/556
Microcoleus
334/556
Microcoleus
335/556
Microcoleus
336/556
Microcoleus
337/556
Microcoleus
338/556
Microcoleus
339/556
Microcoleus
340/556
Microcystis aeruginosa atypical cells
341/556
Microcystis aeruginosa
342/556
Microcystis aeruginosa
343/556
Microcystis aeruginosa bloom
344/556
Microcystis aeruginosa
345/556
Microcystis aeruginosa
346/556
Microcystis aeruginosa
347/556
Microcystis aeruginosa
348/556
Microcystis aeruginosa
349/556
Microcystis aeruginosa
350/556
Microcystis aeruginosa
351/556
Microcystis aeruginosa
352/556
Microcystis aeruginosa
353/556
Microcystis aeruginosa
354/556
Microcystis with inactive chlamydomonas
355/556
Microcystis flosaquae ?
356/556
Microcystis spp
357/556
Microcystis spp
358/556
Microcystis spp
359/556
Microcystis smithii ?
360/556
Microcystis smithii ?
361/556
Microcystis smithii ?
362/556
Microcystis smithii ?
363/556
Microcystis
364/556
Microcystis
365/556
Microcystis
366/556
Microcystis
367/556
Microcystis
368/556
Microcystis
369/556
Microcystis
370/556
Microcystis
371/556
Microcystis wes
372/556
Microcystis wesenbergii
373/556
Microcystis wesenbergii
374/556
Microcystis wessenbergii
375/556
Microcystis wessenbergii
376/556
Microcystis wessenbergii
377/556
Microcystis wessenbergii
378/556
Nodularia
379/556
Nodularia
380/556
Nodularia
381/556
Nodularia
382/556
Nodularia
383/556
Nodularia
384/556
Nodularia
385/556
Nodularia
386/556
Nodularia mat
387/556
Nostoc coeruleum v planc ?
388/556
Nostoc coeruleum v planc ?
389/556
Nostoc coeruleum v planc ?
390/556
Nostoc coeruleum v planc ?
391/556
Nostoc coeruleum v planc ?
392/556
Nostoc coeruleum v planc ?
393/556
Nostoc coeruleum v planc ?
394/556
Nostoc coeruleum v planc ?
395/556
Nostoc
396/556
Nostoc
397/556
Nostoc paludosum ?
398/556
Nostoc paludosum ?
399/556
Nostoc paludosum ?
400/556
Nostoc paludosum ?
401/556
Nostoc paludosum ?
402/556
Nostoc pruniforme ?
403/556
Nostoc pruniforme ?
404/556
Oscillatoria curviceps varA ?
405/556
Oscillatoria curviceps varA ?
406/556
Oscillatoria curviceps varA ?
407/556
Oscillatoria curviceps varB ?
408/556
Oscillatoria limosa
409/556
Oscillatoria limosa
410/556
Oscillatoria limosa
411/556
Oscillatoria limosa
412/556
Oscillatoria limosa ?
413/556
Oscillatoria
414/556
Oscillatoria princeps
415/556
Oscillatoria princeps
416/556
Oscillatoria princeps
417/556
Oscillatoria princeps
418/556
Oscillatoria princeps
419/556
Oscillatoria princeps
420/556
Oscillatoria cf tenuis
421/556
Oscillatoria cf tenuis
422/556
Pannus
423/556
Pannus
424/556
Pannus
425/556
Pannus
426/556
Pannus
427/556
Phormidium
428/556
Phormidium
429/556
Phormidium
430/556
Phormidium
431/556
Phormidium
432/556
Phormidium mat
433/556
Phormidium
434/556
Phormidium
435/556
Phormidium
436/556
Phormidium spp
437/556
Phornidium spp
438/556
Planktothrix
439/556
Planktothrix
440/556
Planktothrix
441/556
Planktothrix
442/556
Pseudanabaena arcuata ?
443/556
Pseudanabaena arcuata ?
444/556
Pseudanabaena on rotifer colony
445/556
Pseudanabaena catenata
446/556
Pseudanabaena catenata
447/556
Pseudanabaena catenata
448/556
Pseudanabaena catenata
449/556
Pseudanabaena catenata
450/556
Pseudanabaena catenata
451/556
Pseudanabaena catenata
452/556
Pseudanabaena limnetica
453/556
Pseudanabaena musicola
454/556
Pseudanabaena musicola
455/556
Pseudanabaena musicola
456/556
Pseudanabaena musicola
457/556
Pseudanabaena musicola
458/556
Pseudanabaena musicola
459/556
Psuedanabaena in microcystis bloom
460/556
Rhabdoderma
461/556
Rhabdoderma
462/556
Rhabdoderma
463/556
Rhabdoderma lineare
464/556
Rhabdoderma lineare
465/556
Rhabdoderma
466/556
Rhabdoderma
467/556
Rhabdogloea
468/556
Rhabdogloea
469/556
Rhabdogloea
470/556
Rhabdogloea
471/556
Rhabdogloea linearis
472/556
Scytonema
473/556
Scytonema
474/556
Scytonema
475/556
Scytonema
476/556
Scytonema
477/556
Scytonema
478/556
Scytonema
479/556
Snowella littoralis
480/556
Snowella littoralis
481/556
Snowella littoralis
482/556
Snowella littoralis
483/556
Snowella littoralis
484/556
Snowella littoralis
485/556
Snowella littoralis
486/556
Snowella littoralis
487/556
Snowella littoralis
488/556
Snowella littoralis
489/556
Spirulina major
490/556
Spirulina major
491/556
Spirulina major
492/556
Spirulina major
493/556
Spirulina major
494/556
Spirulina major
495/556
Stichosiphon willei
496/556
Stichosiphon willei
497/556
Stichosiphon willei
498/556
Stichosiphon willei
499/556
Stichosiphon willei
500/556
Stichosiphon willei
501/556
Stichosiphon willei
502/556
Stichosiphon willei
503/556
Stigonema mamillosum
504/556
Stigonema mamillosum
505/556
Stigonema mamillosum
506/556
Stigonema mamillosum
507/556
Stigonema mamillosum
508/556
Stigonema mamillosum
509/556
Stigonema mamillosum
510/556
Stigonema mamillosum
511/556
Stigonema mamillosum
512/556
Stigonema mamillosum
513/556
Stigonema mamillosum
514/556
Stigonema mamillosum
515/556
Stigonema mamillosum
516/556
Stigonema ocellatum
517/556
Stigonema ocellatum
518/556
Stigonema ocellatum
519/556
Stigonema ocellatum
520/556
Stigonema ocellatum
521/556
Stigonema ocellatum
522/556
Stigonema ocellatus
523/556
Tolypothrix lanata
524/556
Tolypothrix lanata
525/556
Tolypothrix lanata
526/556
Tolypothrix lanata
527/556
Tolypothrix lanata
528/556
Tolypothrix lanata
529/556
Tolypothrix lanata
530/556
Tolypothrix lanata
531/556
Tolypothrix lanata
532/556
Tolypothrix lanata
533/556
Tolypothrix penicillata ?
534/556
Tolypothrix penicillata ?
535/556
Tolypothrix penicillata ?
536/556
Tolypothrix tenuis ?
537/556
Tolypothrix tenuis ?
538/556
Trichormus azollae
539/556
Trichormus azollae
540/556
Trichormus azollae
541/556
Tychonema bornetti
542/556
Tychonema bornetti
543/556
Tychonema bornetti
544/556
Tychonema bornetti
545/556
Tychonema
546/556
Tychonema tenue
547/556
Woro spA ?
548/556
Woro spA ?
549/556
Woro bloom
550/556
Woro cell loss
551/556
Woro
552/556
Woro
553/556
Woro
554/556
Woronichinia
555/556
Woronichinia
556/556
Woronichinia with epiphytes